diumenge, 24 de gener de 2010

Imatges de PUIG-REIG DECIDEIX

A continuació, teniu clicant imatge en aquest enllaç, la galeria d´imatges de PUIG-REIG DECIDEIX, en actes previs a consulta i que més endavant anirem ampliant:

dimecres, 13 de gener de 2010

Escrutini Nacional definitiu oficial 13DLa Junta Electoral Nacional de la Consulta per la Independència del
dia 13 de Desembre, es reuneix a Barcelona el dia 15 de desembre de
2009.
Es comprova que en tot el procés electoral seguit des de la seu de
Barcelona no hi va haver incident ni impugnació, ni sobre els resultats
d’escrutini de les meses dels diversos col·legis electorals a cap de les juntes
Electorals Locals, com tampoc hi ha hagut car reclamació en relació al vot
anticipat.
Es valida l’escrutini general de la Consulta del que se n’adjunta una
còpia a la present acta que queda proclamat com a resultat definitiu de la
consulta amb els següents resultats generals, que inclouen els de la comarca
d’Osona fets el mateix dia:
Vots emesos amb el 100% escrutat:
Vots si 94,90 %
Vots no 3,20 %
Volts en blanc 1,60 %
Vots nuls 0,30 %.

D’acord amb el previst al reglament, un cop fet l’escrutini i constatat
que no s’havia fet cap impugnació, s’hacomprovat que les diverses Juntes
Electorals locals han conservat les actes de votació de les diverses meses i
hna destruït la resta de documentació, tant del vot anticipat, llistes de
votants i els vots emesos.
Pel que fa a la documentació de l’escrutini general, es conserva la
informació de les dades de participació electoral i escrutini final repartit per
comarques, localitats i meses on es va fer la consulta que seran a disposició
pública al web de la coordinadora.
Un cop proclamat l’escrutini final, es destrueixen tots els registres de
la base de dades del sistema informàtic central, que contenen els hashos
dels DNIs (DNIs i NIEs encriptats) i totes les còpies de seguretat totals i
parcials que s'havien fet durant la jornada electoral en el control per no
permetre la repetició de vots.
Pel que fa a la documentació electoral de les Juntes locals i les actes
de votació de les meses, s’acorda demanar que es lliuri a la Junta Electoral
Nacional totes les actes per tal que siguin conservades a l’Arxiu Nacional
de Catalunya amb les de les consultes que es facin properament per tal de
tenir un testimoni que certifiqui la validesa de la consulta i del procés que
s’ha de conservar, un cop es culmini el procés de consultes a l’Arxiu
Nacional de Catalunya com a testimoni per la història. La conservació
dispersa no permetria que es pugui fer un estudi o comprovar d’una manera
global el procés i les garanties amb que s’ha desenvolupat.

David Vinyals
August Gil Matamala
Josep Cruanyes i Tor
Josep Lluís Rodriguez
Carme Sansa