dilluns, 12 d’octubre de 2009

Acord per organitzar consultes per la independència a nivell nacional

ACORD DE LA SOCIETAT CIVIL PER ORGANITZAR LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

Reunides el 6 d’octubre de 2009, 25 entitats de la societat civil catalana que han decidit participar activament de l’organització de la Consulta sobre la Independència:

Cercle Català de Negocis (Empresaris i Professionals per l’Estat Propi), Plataforma pel Dret de Decidir, Sobirania i Progrés, Deumil.cat, Sobirania i Justícia, CIEMEN, Comissió Organitzadora de la Consulta per la Independència d’Arenys de Munt, Comissió Avaluadora de la Consulta per la Independència d’Arenys de Munt, Casal Argentí de Barcelona, Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació, Araitaca, Ateneu Sobiranista Català, Fundació Ronda-Lluís Maria Xirinachs, Catalunya Estat Lliure, CUPA, Osona Decideix, La Xarxa d’Entitats, Acte de Sobirania, Catalunya Acció, Consell dels Cent, Xarxa de Blocs Sobiranistes, Fundació Stat i Cultura, Catalunya 2014, Club FNEC, Taula d’Entitats Cíviques per l’Autodeterminació

Acorden una estructura per coordinar i organitzar de forma efectiva i operativa la Consulta sobre la Independència que es prepara a desenes de municipis de la nostra nació.

Aquesta estructura està basada en sis eixos principals:

1. Objectiu
2. Consell Plenari
3. Coordinadora Nacional
4. Comissió Tècnica
5. Dates per realitzar les consultes
6. Pàgina web per coordinar i organitzar les consultes en els diferents municipis

1) Objectiu de la Consulta sobre la Independència

La Consulta sobre la Independència que s’organitzarà a molts municipis de la nostra nació té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l’Estat espanyol. La Consulta sobre la independència es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil i en l’autoreconeixement del poble català com a nació. Sense cap mena de dubte, les xarxes socials i ciutadanes que ara es constitueixen seran la base sobre la qual s’ha de convocar i apuntalar el referèndum nacional d’independència (amb caràcter vinculant), amb el que culminarà aquest procés que ara comença.

2) Consell Plenari de totes les entitats i de totes les Comissions Ciutadanes Organitzadores locals, que portin a terme la Consulta sobre la Independència.

Per tal de continuar amb l’esperit unitari d’Arenys de Munt i recollir els anhels de la societat civil de base que s’autoorganitza a partir de les entitats i de les Comissions Ciutadanes Organitzadores de la consulta als diferents municipis, es crea el “Consell Plenari”, en el qual hi podran participar amb un representant cada una de les entitats i associacions que manifestin aquesta voluntat, així com també hi podrà participar un membre per cada una de les Comissions Organitzadores locals que hagin fixat una data per realitzar la consulta, o ja l’hagin efectuat, i que manifestin la seva voluntat de participar en aquest moviment.

Aquests representants hi participaran designats per l’entitat que els nomeni però ho faran a títol individual. Per tant, hauran de comptar amb la confiança de l’entitat a la qual representen. Les decisions que prenguin seran vinculants, no les podran revocar, i no estaran supeditades a consultes posteriors amb l’entitat que els hagi designat. L’entitat però, sempre que ho consideri adient, podrà substituir al seu representant, assumint, això sí, les decisions que s’hagin pres amb anterioritat. Cada representant podrà representar només a una entitat o Comissió Ciutadana Organitzadora local.

El Consell Plenari de la Consulta sobre la Independència, amb la participació de totes les entitats i de totes les Comissions Ciutadanes Organitzadores locals, queda convocat, a tots els efectes, pel dissabte 24 d’octubre a les 10 del matí (el lloc es concretarà en breu).

Totes les entitats i Comissions Ciutadanes són benvingudes a participar i, en aquest sentit, es convida també a participar d’aquest procés a l’entitat Decidim.cat, d’alcaldes i regidors pel dret a l’autodeterminació.

Es proposa com a portaveu en Carles Móra, Batlle d´Arenys de Munt.

3) Coordinadora Nacional

El Consell Plenari podrà crear una Coordinadora Nacional que estarà integrada pels membres del Consell Plenari que aquest òrgan consideri oportú.

4) Coordinació Tècnica

Sota la direcció del Consell Plenari i de la Coordinadora Nacional (en el cas que es creï), es forma la Comissió Tècnica Nacional que té per funció assessorar i informar les diferents Comissions Ciutadanes Organitzatives locals que es creïn. Cada àrea tindrà un responsable i un equip de treball. En l’equip de treball hi podran formar part totes aquelles persones proposades per les entitats organitzadores de la Consulta sobre la Independència. Aquesta estructura tècnica nacional tindrà el seu equivalent a cada municipi i, eventualment, comarca.

Les persones responsables de cada àrea han de garantir experiència i capacitat (alguns d’ells han participat en l’organització de la Consulta d’Arenys de Munt), i, per tant, no responen a quotes ni a condicionants de cap mena. Per això, en qualsevol moment poden ser substituïdes pel Consell Plenari o per la Coordinadora Nacional. Les seves funcions seran les pròpies de cada àrea de competència, que s’implementaran en protocols d’actuació.

Es convida les següents persones a formar part de la Comissió Tècnica Nacional:

• Alfons López Tena, com a Coordinador general (va participar en la Comissió Avaluadora de la Consulta d’Arenys de Munt).

• Vicent Partal, com a responsable de comunicació.

• Miquel Martin i Gamisans, com a responsable de campanya.

• Josep Manel Ximenis, com a responsable de voluntaris i formació (va participar en la Comissió Organitzadora de la Consulta d’Arenys de Munt).

• Uriel Bertran i Arrué, com a responsable de grups locals (va participar en la Comissió Avaluadora de la Consulta d’Arenys de Munt).

• Josep Calduch, com a responsable de seguretat.

• Lluís Pérez, com a responsable de logística.

El responsable/s de projecció internacional es proposarà en breu.

5) Dates

S’estableixen dues dates per fer les onades de consultes. La primera data serà el diumenge 13 de desembre . La segona es farà pública a partir del 14 de desembre i podrà realitzar-se entre els mesos d’abril i maig de 2010.

6) Pàgina web

S’estableix com a pàgina web per organitzar i coordinar totes les Comissions Ciutadanes Organitzadores de les consultes la següent:

www.referendumindependencia.cat

i l’adreça de correu electrònic de contacte serà:

info@referendumindependencia.cat

Aquest Acord es ratificarà també en el Consell Plenari del 24 d’octubre. Alguna entitat fa notar que informarà i consultarà aquest Acord entre els seus associats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada