dimecres, 2 de desembre de 2009

Pregunta consulta i qui podrà votar a Puig-reig

Pregunta Consulta i Qui pot votar

Pregunta

ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT,
DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?

Qui pot votar?

Es crida a la participació a tots els residents empadronats a Puig-reig majors de 16 anys, el diumenge 13 de desembre del 2009.

1. COM ES VOTARÀ
Mitjançant vot secret dipositat en una urna.

2. POSSIBLES RESPOSTES.
SI – NO – BLANC

3. QUI PODRÀ VOTAR.
Totes les persones empadronades a Puig-reig que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

4. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I EDAT DELS ELECTORS.
Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents:
• Document Nacional d’Identitat.
• Carnet de Conduir.
• Passaport.
• Targeta de residència
Són els documents que segons la normativa vigent acrediten la identitat de les persones, malgrat que estiguin caducats.

5. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS.

‐ Si consta en el document identificatori l’adreça al municipi, queda acreditada.

‐ Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència
exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data
posterior a la del document identificatori, que acrediti legalment la residència: certificat
d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc. La seva enumeració exhaustiva
es farà properament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada